Admin 6 oktober, 2019

Vikten av goda relationer och gemensamma intressen

Denna vecka samtalar Andreas Jonsson med kuratorn Jenny Sjöstedt som arbetar på Adolf Fredriks musikklasser. Jenny älskar att skapa förändring och förbättring hos de hon har kontakt med. Hon lyfter individen och gör allt för att de ska känna sig sedda.

Andreas och Jenny diskuterar allt från värdegrund till vikten av gemensamma intressen och musik som en kanal för känsloutlopp. De pratar också om hur värdegrundsarbete och andra typer av insatser gynnas av goda relationer mellan elever och lärare. Dessutom tipsar de om olika sätt att förbättra just värdegrundsarbetet!

.