Admin 20 oktober, 2019

Kyrkans roll i skolvärlden

Andreas Jonsson och Anette Gustavsson pratar i detta avsnitt bland annat om att Anette har världens bästa jobb, hur de lärde känna varandra och vilka effekter deras arbete fått, de pratar om vikten av att stötta barn och ungdomar, de pratar om att få vara sig själv och att alla är lika mycket värda. Dessutom diskuterar de kyrkans roll i både hbtq-frågor och skolan.

.